Reklamace

REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

elektronického obchodu timeoutlet.cz, timeoutlet.eu a timeoutlet.sk.

 V případě že si přejete zboží ať už reklamovat nebo vrátit, co nejdříve nás prosím kontaktujte.

Pokusíme se Vám doporučit nejvhodnější a zároveň nejrychlejší řešení Vašeho problému se zbožím.

Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. Obchodních podmínek a níže:

Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy (vrácení zboží do 14 dní)

Pokud jste zboží zakoupil jako spotřebitel (bez uvedení IČ na nákupním dokladu) máte právo zboží bez udání důvodu vrátit do 14 kalendářních dní od data převzetí zboží (pozor, jedná se o 14 kalendářních, nikoliv pracovních dní). Toto právo můžete uplatnit i v případě, že jste od nás zboží objednali, ale vyzvedli osobně např. na pobočce Zásilkovny.

Přikládáme fomulář Odstoupení od kupní smlouvy: PDF / TXT

Nepoužité zboží v původním obalu prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození. Zejména v případě hodinek prosíme o zvlášť pečlivé balení, abychom předešli zbytečným problémům, neboť nemůžeme nést odpovědnost za Vámi balené zboží a dopravce.

Důležité: Pokud nejste rozhodnuti si hodinky, šperky či jiné zboží ponechat, nesundávejte prosíme visačky, neodstraňujte ochranné fólie, po vyzkoušení zabalte zboží se všemi náležitostmi (samozřejmě netýká se vizitky apod.) se kterými bylo doručeno  a odešlete na adresu:
Bohdan Skovroňský
timeoutlet.cz
Seník 8
535 01

Nezapomeňte prosím přiložit doklad o zakoupení (fakturu) a vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy: PDF / TXT

Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, prosím kontaktujte nás.

Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy - plné znění

1. Právo odstoupit od smlouvy

 1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

 1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: Bohdan Skovroňský, Seník 8, 53501, email info@timeoutlet.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo  e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve

 2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Bohdan Skovroňský, Seník 8, 53501. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 2.2.1 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 100 Kč.

2.2.3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Přikládáme fomulář Odstoupení od kupní smlouvy: PDF / TXT


Reklamační řád

Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.


Jak postupovat při reklamaci

1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti .  Zašlete výrobek na adresu „kontaktní adresa“. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.

3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší je uvedena u zboží v katalogu.

9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

GoPay         
Dámské hodinkyPánské hodinkyHodinyStylové dámské náramky Pánské šperkyMódní doplňky
Naše eshopy: BE-READY.CZ - Hobby. Outdoor. Lifestyle. | CSTRING.CZ - originální spodní prádlo nejen pro ženy